Orkater wilt in haar educatie een realistisch beeld geven van het genre muziektheater en het werkveld van theatermaken. Dit gaat altijd om theatermaken in een collectief werkverband.

Haar doelen voor het educatieprogramma vallen uiteen in de volgende punten

DOEL

- Inzicht geven in wat het genre muziektheater behelst
- Inzicht geven in het collectief werkproces
- Inzicht geven welke plek Orkater biedt aan jonge makers
- Spelenderwijs kennis maken met de voorstellingen (en onderliggende thematiek) van Orkater
- Realistisch beeld afgeven van het werkveld

Bij vragen/opmerkingen:

Tim van der Voort
Educatie

Neem contact met ons op
educatie@orkater.nl