07-06-2014

"Orkaterveteranen Lageveen en Witte zijn zichtbaar in hun element: dit is hún feestje. Een feest waar de fanfare vrolijk door het toneelbeeld stampt en de verkleedkist altijd openstaat. Als Dritte im Bunde vult Ros hen met geestig spel mooi aan."

{/exp:ce_cache:it}