Bij het kanaal naar links, en dan metéén het theater in

19-03-2011

"De absurdistische toon doet elk opwellend medeleven een beetje schiften in een onbehaaglijk lachen. Elk opluchtend geestigheidje wordt een ogenblik later genadeloos gecounterd door een huiveringwekkend schrikbeeld."

"Zo eenvoudig. Zo fris. Ik durf zelfs te stellen: zo geniaal."

{/exp:ce_cache:it}