20-03-2011

"Het is een theatertaal van de klare lijn, met heldere beelden, een messcherpe timing en korte, afgemeten zinnetjes die veel suggereren."

{/exp:ce_cache:it}