Column Sarah Sluimer: Café 749

3-5-2024 - Sarah Sluimer

"De avond was gespeend van iedere vorm van snobisme. Er werd uit volle borst gezongen, met stakingsborden waarop ‘staakt!’ stond gezwaaid. De vergeten macht van het solidaire volk werd ons onomwonden ingewreven. Tegen het einde zat ik te huilen."

“Geert Lageveen schreef Café 749 en speelt de cafébaas. De hele voorstelling loopt hij rond alsof hij er met zijn verstand niet bij kan: de kutyuppen, de dreigbrieven van de investeerder die zijn café komt opkopen, de oude inwoners van de stad die naar Almere zijn verdreven, de pandjesbazen. Lageveen lijkt ook een beetje op mijn oom: zo’n man die zijn hele leven met verbijsterde blauwe ogen de wreedheid van de mens zal aanschouwen. Het was lang geleden dat ik zulk schaamteloos volkstheater had gezien. Of, toen ik er nog iets langer over na dacht: misschien had ik zoiets nog nooit gezien. Alleen maar over gehoord.”

NRC

Ook interessant

{/exp:ce_cache:it}