Toneelgroep Orkater maakt van 'Comfortzone' een (te) absurdistische wereld

21-09-2015

“Net als bij eerdere voorstellingen lopen muziek en theater op een vanzelfsprekende wijze door elkaar, waarbij taal en muziek maken een gelijkwaardige plaats hebben. “

“de hogepriesteres begint haar betoog over een compleet geësthestiseerde samenleving waarin design alles bepaalt. Fascinerend hoe haar betoog doorspekt wordt met klanken die soms begeleiden of ondersteunen, dan weer als contrapunt dienen.”

“Over de verhouding tussen ons, rijke westerlingen, en hen, arme vluchtelingen, gaat de voorstelling. Actueler kan je niet zijn en het streven om een voorstelling te maken over de spanning tussen beide groepen kan niet genoeg geprezen worden.”
Margriet Prinssen, Haarlemsdagblad

Ook interessant

{/exp:ce_cache:it}