13-01-2014

“De Conijn van Olland voelt zich als een compleet orkest.”
“De kleine koning die zich een compleet orkest voelt. Een ontroerend, veelzeggend beeld dat de geschiedenisboekjes niet zal bereiken, maar het (theater)volk juichend deed opstaan.”

Ook interessant

{/exp:ce_cache:it}