18-01-1988

'Een imposante voorstelling, ‘waarin visuele effecten, een uitgekiende belichting, grotesk-theatrale muziek en verrassend-cabareteske teksten naadloos aaneensluiten. In de zorgvuldige beheersing en dosering van details overtreft deze productie zelfs nog vroegere, zoals Graniet, Broers of De wet van Luisman.’
 

{/exp:ce_cache:it}