De PindakaasPrins, Muzikaal sprookje

23-01-2016

“Holland Baroque, Orkater en Oorkaan zijn een unieke samenwerking aangegaan vanuit de gezamenlijke wens het jonge publiek een ‘muzikale en multidisciplinaire reis’ te laten ervaren, waarbij de tegenstellingen, maar vooral de verrassende overeenkomsten tussen de hedendaagse (rock en pop)muziek en de eeuwenoude barokmuziek centraal staan.”

Ook interessant

{/exp:ce_cache:it}