Minister Dijkgraaf over 'De plantage van onze voorouders'

- Tahrim Ramdjan

Op 1 juli 2023 begon, met de excuses van de koning, het herdenkingsjaar slavernijverleden. Daarna viel het kabinet en werd de PVV de grootste partij van Nederland. Heeft dat consequenties voor de manier waarop we met het slavernijverleden omgaan? Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs): ‘Alle emancipatiebewegingen zijn iets van de lange adem.’

In een interview van Het Parool met Minister Dijkgraaf wordt hem de vraag gesteld welke initiatieven uit het herdenkingsjaar slavernijverleden hem het meest zijn bijgebleven:

“De toneelvoorstelling De plantage van onze voorouders. Vlak daarvoor had ik een Ketikotitafel, waar je heel kwetsbaar moet zijn met iemand die je helemaal niet kent en die een heel ander perspectief heeft op de geschiedenis dan jij. Dat raakte me. Je kunt dit enkel doen als je jezelf kwetsbaar opstelt, want het gaat over machtsverhoudingen. Je zit daar ook even niet als minister, of als verantwoordelijke, maar gewoon als persoon. Je moet luisteren naar stemmen die altijd al hebben geklonken, maar niet versterkt zijn geweest. Daarbij past nederigheid.”

Ook interessant

{/exp:ce_cache:it}