Bokma als vis in het water bij Van Warmerdam

13-12-2004 - Hein Janssen

“Een strakke en weerbarstige voorstelling, zonder franje, goed gespeeld en met een rap tempo.”

{/exp:ce_cache:it}