De Vreemdeling: recensie Trouw ⭐️⭐️⭐️⭐️

12-7-2021 - Hanny Alkema

“In De Vreemdeling is alles dubbel. Met langs glijdende videobeelden is het een theatrale vertelling én een bewegende expositie van performances. En wie ís eigenlijk de vreemdeling? Karim? Of Michiel, die zomaar tweeduizend dollar betaalt voor een tocht door de woestijn? En die zich in die kale woestenij met tekstvlaggen laat fotograferen? (‘De waarheid spreken is een revolutionaire daad’, staat erop.) Juist die voortdurend verschuivende perspectieven maken het tot meer dan een exotisch reisverslag. Het laat zien dat de Europese blik beperkt is.”

“In De Vreemdeling maakt Adam Kissequel met zijn ogenspel en stembuiging de Malinese migrant tot een karakter van jewelste. Alleen al daarvoor de moeite waard!”

- ⭐️⭐️⭐️⭐️

Ook interessant

{/exp:ce_cache:it}