"Rouwen is een eenzaam proces"

07-11-2016

“Wat we met Donna Donna vooral willen laten zien is hoe deze drie personages de ander proberen bij te staan in tijden van rouw en verlies. Maar vooral: hoe deze amechtige pogingen nooit voldoende zijn om de ander werkelijk te kunnen helpen.”

“Over drie vrouwen die zich geen raad weten met zichzelf en met de ander, en hun soelaas zoeken in een heel eigen soort huis-,tuin- en keukenpsychologie.”

Ook interessant

{/exp:ce_cache:it}