Morsige humor en slapstick over kapotgaan en van heel ver komen ⭐️⭐️⭐️⭐️

15-07-2009 - Vincent Kouters

”Een voortreffelijke show”

”Stoere-mannen-muziektheater over kapotgaan, van heel ver weer terugkomen en andere ‘bullshit’ ”

”Morsige, surrealistische humor”

”Drankliederen, smartlappen, koorzang, alles even feilloos en soulvol uitgevoerd op harmonica, gitaren, een elektrisch orgeltje of percussiebestek.”

Ook interessant

{/exp:ce_cache:it}