02-02-2009

door Marco Weijers

"Zijn theatersolo is en charmante collage van liedjes, herinneringen, overpeinzingen en herkenbare beelden"

"In zijn muziek lijkt Costa zonder heimwee te kunnen wonen." 

Ook interessant

{/exp:ce_cache:it}