Gedroomde gestileerde toneelthriller ● ● ● ●

09-09-2014

door Kester Freriks

“Op knappe wijze weet Bokma zich ongrijpbaar te maken; als auteur verkent hij de scheidslijn tussen waarheid en verzinsel. Franssen, met geruststellend timbrein in zijn stem, verleidt zijn tegenspeler tot bekentenissen.”

Ook interessant

{/exp:ce_cache:it}