13-01-2014

“De in chaos verzandende willekeur van een echt feest moet ook in het theatrale ‘Entertainment’ opdoemen, en behoefde naast ontaarding allereerst stilering.”

Ook interessant

{/exp:ce_cache:it}