Niet op: Janne Sterke

21-3-2021 - Marijn Lems

Janne Sterke: “Het basisidee van de scenografie is een doodlopende hoek met twee deuren, als een soort binnenplaats, misschien van een gevangenis. In het eerste deel kunnen de acteurs naar binnen en naar buiten. Die twee deuren verwijzen ook naar de belangrijke rol die dualiteit in veel fabels speelt.”

“Wat ik me hierdoor sterk besef is dat theater zo’n momentopname is: als we dit nu pas over een half jaar gaan afmaken wordt het weer een heel ander ding. Helemaal met zoiets, waarbij je met een grote groep samen iets probeert te creëren. De voorstelling die we nu gemaakt zouden hebben komt er nooit meer.”

{/exp:ce_cache:it}