Huiskamerleed zonder spruitjes

08-09-2003 - Peter Liefhebber

“Scholten van Aschat is briljant in de korzelige, hulpeloze introvertheid die hij meegeeft aan zijn personage. Porgy Franssen, op zijn best als de bejaarde macho, doet geen duimbreed voor hem onder. Alleen al hun loopjes, als markering van scène wisselingen, zijn in al hun mafheid veelzeggend.”

{/exp:ce_cache:it}