22-03-2008

“Orkaters surreële mysterie “


"Het huiskameronweer blijft een anderhalf uur lang intrigerend mysterie." 


"De vijf gezinsleden […] bewegen zich als hoekige stripfiguren door de ruimte, waarvan de muren door middel van projecties […] een voortdurend onrustgevoel opwekken. Samen met de filmische muziek van Michel Banabila, die soms net doet alsof hier een thriller wordt gespeeld." 

{/exp:ce_cache:it}