18-8-2022 - Han van Wieringen

“Maar dat het inleven in een ander perspectief dan het menselijke een ecologische noodzaak is voor het voortbestaan van leven op aarde is noodzakelijk gedachtegoed, door Orkater gebracht op het mooist mogelijke podium daarvoor denkbaar.”

Ook interessant

{/exp:ce_cache:it}