Bokma scherp als fictieve despoot

03-04-2006

door Peter Liefhebber

“… een mengsel van halve feiten en hele fictie.” … Hof van Haile is een brokje speels en geestig muziektheater, waarin Bokma messcherp gestalte geeft aan de almachtige, maar in zijn eigen paleis en web van illusies gevangen despoot, en weer eens laat horen hoe gemakkelijk uit zijn mond poëtische teksten klinken. Ricky Koole zorgt voor grappige contracten als de hardnekkige, maar allengs geheel door de keizer ingepakte journaliste.”

“Sterk sfeerbepalend zijn de charmerende muzikale klanken van componist Arend Niks, ten gehore gebracht door hem zelf en Tatiana Koleva. Niet echt Ethiopië dus, noch Haile Selassie, maar op dat laatste stukje na, een prikkelende fantasie rond alleenheersers van alle tijden en alle plaatsten.”

Ook interessant

{/exp:ce_cache:it}