Bokma laat het mysterie van Haile mooi intact

03-04-2006

“Bokma laat het mysterie van Haile mooi intact”

“Wie Pierre Bokma ziet in Hof van Haile gelooft het grif. Bokma is een geweldige Haile, klein (gezeten op zijn hoge troon, bungelen zijn benen ver boven de vaste grond), vilein (wat er aan zijn hof gebeurt, verdraagt het daglicht niet) en heel innemend: op het moment dat hij een dansje waagt met een Noorse journaliste is niet alleen zij verkocht.”

“ Hof van Haile is een historisch onverantwoorde’ mix van allerlei bronnen, flarden en overleveringen en eigen invallen en associaties.” Ze kwamen tot dit sprookjesachtige, soms ontroerende geheel.”

“Ricky Koole zet een aardse doortastende dame tegen over de exotische, ongrijpbare keizer; met een sceptische blik en een parelende lach probeert ze zijn anekdotes en parabels te doorgronden..”

“ Hof van Haile klopt helemaal – de muziek de aankleding, de (griezelige) sfeer. Mooi is dat de makers hoe dan ook de mythe van Haile hebben getroffen;voor sommige was de keizer een voorbeeld en zelfs een god, voor anderen een dictator en een moordenaar.”

Ook interessant

{/exp:ce_cache:it}