Leeuwarder Courant

15-06-2006

“De eenzaamheid van Pappa Haile” 


“Hof van Haile, de nieuwst muziektheatervoorstelling van Orkater, gebaseerd op overleveringen en verhalen rond de exotische Ethiopische keizer Haile Selassie, maar ook op associaties van Geert Lageveen en Leopold Witte, mag dan ‘historisch onverantwoord’ zijn, theatraal is deze mythische parafrase prikkelend en ijzersterk. Dat is in de eerste plaats te danken aan Pierre Bokma, die de grillige dictator weergaloos gestalte geeft: zijn trage motoriek, maar ook dat waanzinnige dansje met Oona, zijn stem, die vleit, zingt, beveelt en lacht, die poëzie voortbrengt, maar ook dood en verderf, de waanzin van de macht had niet beter vorm kunnen krijgen.” 


“Daarnaast wordt de Afrikaanse kleur fraai geschilderd door de muziek van Arend Niks. […] Soms klinkt een dwingend ritme, dan weer een hypnotiserend lied. En alles mooi getimed en goed gedoseerd.” 
 

Ook interessant

{/exp:ce_cache:it}