Pierre Bokma, despoot in Afrikaanse sfeer

01-04-2006

door Anneriek de Jong

“Zoals alles bij Orkater is ook dit muziektheater – en de muziek, die is wél origineel. Strak getrokken stofjes; in kleedjes geweven bekers; kale podia: alles resoneert. Slim van Arend Niks dat hij de obligate Afrikaanse drums door bijzondere klankborden voor de trommelstokken verving. Met strakke ritmes en unisoon geneurie roept hij evengoed een Afrikaanse sfeer op. Een nu eens lome en dan weer alerte sfeer, steeds vol angst en spanning.”

“Manipulerend, vleiend, dreigend, fantaserend en gekscherend wint keizer Haile het hart van journaliste Oona. Ricky Koole speelt een mooi en nuchter meisje dat in de ban raakt van Hailes poëzie. Tegenover staat Pierre Bokma als grillige keizer. Zijn trage gebaren brengen hem in trance; scherpzinnigheid slaat om in gekte en uiteindelijk verliest Haile de greep op zijn wanen en zijn onderdanen.”

Ook interessant

{/exp:ce_cache:it}