de Volkskrant

01-11-2004

"Gespletenheid Gustave Flaubert wervelend verbeeld"


 "(...) een vorm van montagetheater die er mag zijn."


"Het ene moment zitten we in de roman en kijken we naar Emma Bovary, een prachtige Tamar van den Dop, die maar niet uit de voeten kan met haar verlangens."

 

"(...) Geert Lageveen en Leopold Witte, schreven ook de uitstekende tekst. Geestig, afwisselend en ontroerend. En zo toegankelijk dat je helemaal geen Flaubert-kenner hoeft te zijn om hiervan te genieten."


"Muziek, instrumentaal en gezongen, spel, tekst en beeld (originele kostuums van Carly Everaert) zijn zo mooi in evenwicht dat het een genot is voor oren en ogen. De tweestrijd van Flaubert - een aandoenlijke Beppe Costa die vrijwel geen woord zegt wordt wervelend verbeeld. Schijnbaar moeiteloos schieten de spelers van de ene rol in de andere. Zingend, dwaas dollend, maar ook serieus acterend. Orkater laat hiermee overtuigend zien dat muziektheater hun genre is en in deze nieuwe formatie heeft het gezelschap een heel eigen toon gevonden: fris beweeglijk en verrassend."

Ook interessant

{/exp:ce_cache:it}