08-03-1993

"Bij succesvolle films bestaat de gewoonte een aantal follow-ups te maken, net zolang totdat de formule versleten is. In et theater is dit verschijnsel onbekend, maar Kaatje is verdronken, de nieuwe Alex van Warmerdam, zou als ondertitel Abel part III kunnen hebben, of De Noorderlinen part II......"

{/exp:ce_cache:it}