Een ontregelend voorstel

19-11-2018

"Het zet de toon voor een gelaagde voorstelling waarin Iona en Rineke hun publiek meesterlijk manipuleren en die manipulaties tegelijkertijd zichtbaar maken en onderuit halen."

"Soms schertsend, dan weer belachelijk, maar tegelijkertijd bloedserieus en overtuigend."

"De tekst van Iona Daniel en Rineke Roosenboom, die zich via de nieuwe makerssubsidie van het FPK onder de vleugels van Orkater ontwikkelen, is scherp, geestig, ontregelend en sterk opgebouwd." 

"De regie van Alexandra Broeder vertaalt deze scherpe tekst in een even ontregelende theaterervaring, en de bevreemdende elektronische muzikale contrapties van Frank Wienk – zoals speelgoedobjecten die door een speaker tot trillen worden gebracht – maken de voorstelling tot een futuristisch en intrigerend geheel."

Lees hier de hele recensie, die tot 'keuze van de criticus' werd verkozen.

{/exp:ce_cache:it}