Veronica Magazine

20-01-2014

‘Zoals gewend van Van Warmerdam weer een wrang en onmiskenbaar Hollands drama, met even schitterende als droog-komische dialogen. Ook de sobere visuele stijl is dit keer weer tot het uiterste doorgevoerd, en levert schitterende maar vervreemdende plaatjes op. Het einde komt trouwens onverwacht hard aan.’

{/exp:ce_cache:it}