02-06-2003

“Strijkers bij het laatste telefoongesprek”
“In de enscenering van Olivier Provily wordt Ria Marks door drie strijkers terzijde gestaan. Het ene moment fel , dan weer melancholiek of tokkelend staccato voorziet de muziek van Maarten Ornstein de voorstelling van een extra emotionele klankkleur, zonder dat ze al te slaafs het gevoelspatroon van de telefonerende vrouw volgt.”
“Provily regisseerde Ria Marks als een vrouw die de wanhoop nabij is, maar ook de trots heeft omdat niet al te veel te laten merken.”

Ook interessant

{/exp:ce_cache:it}