Poolse tragedie in de kas overtuigt

24-04-2018

“Orkater zorgt voor een mooi contrast: wervelende massascenes, afgewisseld met van emotie doorspekte dialogen, uiteindelijk uitmondend in een overvalst Romeo & Julia-drama.”

“Wojtek wordt even overtuigend gespeeld door Peter Jakubow. Je voelt zijn ondergang, de heimwee en het liefdesverdriet, nadat Klaske naar Spanje vertrekt.”

“Maartje van de Wetering is als een wervelwind, die zelfs de bladeren aan de tomatenplaten doet ritselen. Zij zingt, danst en speelt dat het een lieve lust is en exelleert in deze voorstelling.”

“Het goed vormgegeven inkijkje in een herkenbaar maar zwaar heimweethema, gerelateerd aan het waar gebeurd drama van een type Wojtek werkt goed in Lost in the Greenhouse.”

Ook interessant

{/exp:ce_cache:it}