Het centrisme is dood, leve het centrisme

12-04-2019 - Marijn Lems

“Net zoals in andere voorstellingen van Nineties Productions is het juist de meerduidigheid van de boodschap die Merkel tot zo’n spannende ervaring maakt.”

“De nieuwe voorstelling van Nineties Productions is een bijzonder boeiend vat van tegenstrijdigheden: tussen onnadrukkelijkheid en spektakel, tussen idealisme en pragmatisme en tussen hyperintelligente dramaturgie en politieke naïviteit”

Ook interessant

{/exp:ce_cache:it}