Mooie, slim gemaakte productie toont belang van Orkater

03-10-2016

’Metaman’ is opnieuw een door filosofische vragen gestuurde voorstelling, waarin alles klopt.”

De tekst is hier en daar briljant: ogenschijnlijk simpel, maar over elke zinswending is nagedacht. Het lijkt over niets te gaan, maar in wezen gaat het over alles.

Ze worden ondersteund door een koor van acht jonge acteurs die fantastisch kunnen zingen en en passant ook de nodige rollen op zich nemen.

Een slimme, mooi gemaakte productie die nog eens het belang van Orkater als kweekvijver voor jong talent onderstreept

Ook interessant

{/exp:ce_cache:it}