16-01-2014

"Maar als Porgy Franssen gaat vertellen, vult hij het hele podium. Zijn lijf is hoekig, maar tegelijkertijd gracieus, zijn mimiek is sterk en zijn stem is afwisselend krachtig en fluisterend. In de monoloog kan Franssen al zijn talenten kwijt."


"Dankzij Porgy Franssen komen zowel Tim Tooney als Novecento op het toneel tot leven. Met een uitgebalanceerde speelstijl, nergens grotesk, maar des te meer overtuigend, staat de jubilerende acteur op het podium."


"Hier is een vakman aan het werk."

Ook interessant

{/exp:ce_cache:it}