Poëtische monoloog van Porgy Franssen

30-08-2004

door Marco Weijers

"De acteur van Orkater kan gerust zijn. Met de toneelmonoloog ‘Novecento – pianist der oceanen’ heeft hij iets moois in handen: een poëtische vertelling over een virtuoos op het klavier, die enkel speelde met de zee onder zijn kont."

{/exp:ce_cache:it}