14-01-2014

‘Orkater heeft een fantasievolle dromensymfonie gemaakt van prachtige stemmen en muziek op de ontroerende en vaak ook zo grappige tekten van Dylan Thomas. (…) De bescheidenheid, de piëteit, waarmee Orkater ‘Onder het Melkwoud vertolkt, is zonder meer bewonderenswaardig. Wie deze voorstelling in al haar (klank)geuren en -kleuren tot zich neemt, is gewis een toneelervaring rijker.’
 

Ook interessant

{/exp:ce_cache:it}