03-07-1982

‘Het meest opvallend aan de verklanking van Hausers schetsen was de ingelaste pauze, met een koffiejuffrouw en een serveerwagentje op de "werkvloer". (…) In Nederland wordt door componisten wel vaker uitgegaan van pluriformiteit en inconsistentie in één stuk. Maar de door Hauser aangedragen wisselingen van tempo, stijl en klankbeeld waren wat dat betreft iets te veel van het goede.’
 

Ook interessant

{/exp:ce_cache:it}