05-02-1995

‘Schippers zelf noemt Relapsus ‘een verrassend muziektoneelstuk, waarin deprimerende diepzinnigheden, getoetst aan platte alledaagsheid, onbenul en common sense, leiden tot vrolijke taferelen vol beantwoorde vragen.’ En gezien zijn artistieke verleden hoeven we aan die woorden geen moment te twijfelen.’

Ook interessant

{/exp:ce_cache:it}