13-01-2014

“De rol van Houdini zit Porgy Franssen als gegoten. Zijn zenuwachtige motoriek, zijn egocentrische uitstraling en zijn bravoure maken hem tot iemand die net zo graag gelooft in waanbeelden als ze ontmaskert.”

{/exp:ce_cache:it}