Twijfelend leven op aarde ⭐️⭐️⭐️⭐️

9-7-2023 - Elisabeth Oosterling

Wie bij de voorstelling van Orkater binnenstapt, wordt meteen tot stilte gemaand. ‘De opname is gestart’, gebaart één van de spelers naar een bordje dat zij omhooghoudt. Wat volgt is een fantastisch mini-concert. Het zijn de opnames voor een nieuwe editie van de grammofoonplaat die in 1977 het heelal in werd geschoten om contact te maken met buitenaards leven. Maar wat willen we de aliens nu vertellen? In mooi-elektronische nummers passeert eeuwen aan menselijke ontwikkeling de revue, maar de zangers geven vooral een beeld van het twijfelend leven op aarde.

Ook interessant

{/exp:ce_cache:it}