16-01-2014

“De drie dames lijken haast met elkaar vergroeid te zijn in hun vaste stramien van kleine rituelen en kibbelpartijen. Geestig zijn ze, met hun scherpe dialogen over triviale zaken doorspekt met dodelijke ernst, en met elk hun eigenzinnige mimiek en handeling bij de gekke muzikale changementen.”

{/exp:ce_cache:it}