Onweerstaanbaar erotisch geflirt met toneel en literatuur

21-09-2009

door Hanny Alkema

"Wonderlijk en wonderschoon in de voorstelling is de klank van harmonie, die de metafoor van het onbestendige leven een onverwacht milde dimensie geeft. Het wordt daarmee een ode aan de fantasie."

 

"Het klinkt door in de muziek (David Dramm) en de zwierige, met geestige dissonanten verrijkte cellotonen van Harald Austbo."

 

"Parelende concentratie die uitgroeit tot een onweerstaanbaar erotische flirtation met taal en beeld, met toneel en literatuur."

{/exp:ce_cache:it}