12-12-2005

“Valse Wals is een voorbeeld van een geslaagd pact tussen toneel en film. Mark de Cloe heeft niet geprobeerd van het oorspronkelijke uitgangspunt een realistisch drama te maken. Integendeel. De Cloe benadrukt in Valse Wals de kunstmatigheid van het toneel met filmische middelen. De acteurs Ria Marks en Titus Tiel Groenestege, die zonder woorden hun verhaal doen, bevinden zich voortdurend in een verhevigde werkelijkheid, waar alledaagse handelingen door herhaling en uitvergroting een grotesk karakter krijgen. De camera deint, de tijd gaat met zichzelf op de loop, waardoor personages soms binnenkomen terwijl ze nog niet weg zijn, verhevigde emoties vinden hun neerslag in versnelde beelden.”


“Valse Wals werpt een weinig rooskleurige blik op de liefde. Een lange relatie wordt teruggebracht tot een comedy of errors. Ongebruikelijk in de Nederlandse traditie van huis-, tuin- en keukenrealisme is de stijl, die wordt bepaald door de uitbundige mimiek en gestiek van Ria Marks en Titus Tiel Groenestege, de vindingrijke cameravoering van Mick van Rossum en Richard van Oosterhout, en vooral de melancholieke muziek van Rainer Hensel.”

{/exp:ce_cache:it}