Friesch Dagblad

24-12-2005

“Valse wals is de melancholieke, intieme en fenomenale filmische bewerking van drie theaterstukken van muziektheatergezelschap Orkater, Daar waar vaak beweerd wordt (en waarom?) dat theaterstukken niet geschikt zijn voor verfilming, bewijst Mark de Cloe het tegendeel.”

{/exp:ce_cache:it}