06-05-2002

"(…) De wonderlijke wezens worden allemaal door Pierre Bokma vertolkt (…) En steeds is hij een droogkomiek van grote klasse, juist omdat het hem in al die rollen dodelijke ernst is."


"het gaat Alex van Warmerdam veel meer om de rare situaties, en om de manier waarop deze figuren zich daar doorheen slaan. Af en toe doen ze denken aan kinderen, die spelen dat ze grote mensen zijn. Oningevulde mensen die grote onderwerpen in hun beperkte denkraam proberen te persen - en die door dat onvermogen per ongeluk om te lachen zijn.”
 

{/exp:ce_cache:it}