Privacy


Privacy Statement Orkater - Bezoekers

Orkater maakt theater en verwerkt daarvoor persoonsgegevens. In dit privacy statement leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verwerken, waarom en op welke wettige basis, wat jullie rechten zijn, en hoe we de privacy van bezoekers/ medewerkers/ ex-medewerkers en overige betrokkenen borgen.

Welke persoonlijke gegevens slaan we op?
Je hebt ons geholpen, je hebt met ons samengewerkt, je hebt aan ons gedoneerd, je hebt vrijwillig gegevens afgestaan om geïnformeerd te blijven over de activiteiten van Orkater, je bent een zakelijk contact van Orkater; kortom je hebt ons persoonlijke gegevens verstrekt meestal om op de hoogte kunnen blijven van de activiteiten van Orkater. Deze persoonlijke gegevens zijn meestal beperkt tot:

- Naam
- Email
- Telefoon
- Adres
- Geslacht

Bezoeker
U heeft ons gegevens verstrekt die zijn opgehaald door de aanwezige cookies op onze website.

- Website
Aan iedereen die onze website bezoekt vragen we toestemming voor het gebruik van cookies. Wij gebruiken zowel functionele cookies (nodig voor verbinding, geen persoonlijke gegevens), als analytische cookies ( optimalisatie van onze website via Google) en cookies van derden zoals Facebook en Twitter. Bezoekers van onze website worden gelinkt aan hun Facebook pagina of Twitter account. Deze gegevens worden door ons gebruikt voor direct marketing doeleinden. Voor het gebruik van deze gegevens door Facebook en Twitter kun je bij deze bedrijven informatie vinden.

Waarvoor slaan we deze persoonsgegevens op?
Met de bezoekers van onze webwinkel sluiten we een contract; wij leveren een tekstboekje en voorzien de bezoeker, als hij daarvoor toestemming geeft, ook van informatie over onze activiteiten middels een inschrijving voor de nieuwsbrief. De bezoekers van onze website vragen we toestemming voor het gebruik van cookies en voor het opslaan van de persoonlijke gegevens die daarbij worden verzameld.

De (persoonlijke) gegevens van alle overige betrokkenen slaan we op om in de (nabije) toekomst
contact op te kunnen nemen, om informatie te kunnen verstrekken, om middels seizoen- en voorstellingsnieuwsbrieven onze theatervoorstellingen bij hen onder de aandacht te brengen en om daar aan verwante redenen. Dit gebeurt maximaal 1x per 2 maanden.

Mogen we die gegevens daar voor wel gebruiken?
Ja dat mag. We mogen niet meer persoonlijke gegevens verwerken dan we wettelijk nodig hebben en dat doen we ook niet. We hebben de persoonlijke gegevens nodig voor voor het onderhouden van zakelijke relaties en voor direct marketing naar iedereen die met ons een contract heeft gesloten of naar iedereen die zich zelf heeft aangemeld of die toestemming heeft gegeven.

Hoe lang bewaren we de persoonlijke gegevens?
We gooien jouw persoonlijke gegevens niet graag weg. We blijven graag de mogelijkheid houden je op de hoogte te houden van activiteiten, uit te nodigen voor premières in voorkomende gevallen, onze samenwerking opnieuw op te pakken, je onze nieuwsbrief te sturen en om soortgelijke ad-hoc redenen.

Jouw rechten
Je hebt het recht persoonlijke gegevens die wij hebben opgeslagen in een bestand in te zien. Je hebt het recht ons te vragen deze gegevens te corrigeren, het recht ons te vragen om de gegevens geheel of gedeeltelijk uit de database van Orkater te verwijderen, je hebt het recht op dataportabiliteit d.w.z. ons te vragen jouw persoonlijke gegevens in een gangbaar IT-formaat door te sturen naar een door jouw aan te wijzen derde en je hebt het recht een klacht tegen ons in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij zijn gehouden aan jouw vraag tegemoet te komen voor zover dit niet indruist tegen andere wettelijke verplichtingen waaraan Orkater moet voldoen. Uiteraard stellen we je daar van dan op de hoogte.

Als je ons toestemming hebt gegeven om persoonlijke gegevens van jou te verwerken en als dat ook de enige basis vormt waarop wij jouw gegevens verwerken kun je ten allen tijde je toestemming intrekken.

Mocht je gegevens willen inzien, aanpassen of verwijderen, neem contact met ons op, via:
Orkater, Archangelkade 15C, info@orkater.nl, +31(0) 20 6060600

Wie ontvangt persoonlijke gegevens van ons?
Zoals ook eerder al genoemd verstrekken we informatie aan Facebook en Twitter. Dat doen we om onze producties bij mogelijk geïnteresseerde mensen onder de aandacht te brengen maar daarbij kunnen we dan niet verhinderen dat Facebook en Twitter ook persoonlijke data ontvangen van onze webbezoekers.

Transfer van persoonlijke gegevens
Het kan zijn dat jouw persoonlijke gegevens via Facebook en of Twitter in een land buiten de EU worden verwerkt. Zowel Facebook als Twitter zijn echter gehouden deze gegevens te verwerken conform de wetgeving in de EU.

Beveiliging van jouw gegevens
Partijen met wie wij voor de verwerking van persoonlijke gegevens samenwerken zijn gehouden middels de verwerkingsovereenkomsten adequate beveiligingsmaatregelen te treffen ter bescherming van deze gegevens.

Wij hebben natuurlijk zelf ook intern een grote verantwoordelijkheid. Wij streven er naar onze medewerkers privacybewust te maken en zorgvuldig om te gaan met persoonlijke data mochten ze daar in de uitvoering van hun werk mee in aanraking komen. Dit impliceert bijvoorbeeld dat tijdelijke bestanden, selecties van persoonsgegevens, moeten worden verwijderd van PC’s als deze bestanden niet meer nodig zijn. Dat betekent waar mogelijk met bcc versturen tenzij er een duidelijke reden is voor het versturen met cc. Het gaat om relatief kleine dingen, maar een aantal van die kleine dingen samen maken van Orkater een privacy bewuste onderneming.

Welke cookies gebruiken we?
We plaatsen:
- Functionele of noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen ervoor dat onze website functioneert. Zo ook onze webwinkel.
- Analytische cookies: met analytische cookies verzamelen wij met behulp van Google Analytics statistieken over het gebruik van onze website. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. De gegevens worden anoniem gebruikt (gegevens delen is uitgeschakeld) en er is een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Alle gegevens worden anoniem en versleuteld verwerkt en na 14 maanden automatisch
gewist.
- Third party cookies: we plaatsen social media cookies, voor Facebook, Twitter en Instagram. Daarnaast gebruiken we advertentiescripts voor Facebook, Twitter en Instagram. Zo kunnen we u aan de hand van uw surfgedrag zo relevant mogelijke aanbiedingen doen. Kijk voor meer informatie over het privacy- en cookiebeleid van deze instanties op: Facebook, Twitter of Instagram.

Toestemming voor cookies
Als jij niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, pas dan jouw browserinstellingen aan. Jij krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Jij kunt je voorkeuren ook zo instellen, dat jouw browser specifieke cookies, zoals bijvoorbeeld third party cookies weigert.

Op onze website hebben wij een cookie verklaring geplaatst; de eerste keer dat je op onze website komt vragen wij je toestemming te geven voor het gebruik van cookies waarbij persoonlijke data worden verwerkt. Je kunt ook altijd later je toestemming voor het gebruik van deze cookies weer intrekken door het betreffende vinkje van toestemming weg te halen.

We willen je er graag op wijzen, dat indien jij geen gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze website goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies verloren gaan of dat bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer te zien zijn. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast aan jouw interesses en worden vaker herhaald. Kijk voor meer informatie over het aanpassen van browserinstellingen ten aanzien van cookies op: Chrome, Firefox,Internet Explorer,Safari. Cookies worden voor elke computer gebruikt. Als jij meerdere computers gebruikt, dient u dit proces per computer te herhalen.

Wijziging privacy en cookiebeleid
Orkater zal deze privacy verklaring en de cookieverklaring aanpassen als daartoe voldoende aanleiding bestaat. We zullen dat kenbaar maken via de contactpagina op onze website. Dit Privacy Statement is opgesteld op 27 juni 2018.